UCHWAŁA NR 35/04/2014 o przyjęciu Regulaminu (działania) Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach

682
UCHWAŁA NR 35/04/2014
z dn. 17 kwietnia 2014
o przyjęciu Regulaminu (działania) Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach

Zarząd przyjął Regulamin (działania) Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału M. Wojciechowska, J. Kusina oraz A. Matusiak.