UCHWAŁA NR 110/12/2014 o przyjęciu KOF na 2015 rok

424
UCHWAŁA NR 110/12/2014
z dn. 24 grudnia 2014
o przyjęciu KOF na 2015 rok

Zarząd PZSzach przyjął decyzję o zatwierdzeniu Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na 2015 rok.

Głosowało 9 członków Zarządu. Siedem głosów za. Jeden głos przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W glosowaniu nie wziął udziału Adam Dzwonkowski.