UCHWAŁA NR 109/12/2014 o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

412
UCHWAŁA NR 109/12/2014
z dn. 17 grudnia 2014
o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął decyzję o skreśleniu z listy członków PZSzach klubu PKS AGAPE Białołęka.
Klub ten złożył deklarację likwidacji klubu.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.