UCHWAŁA NR 108/12/2014 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

380
UCHWAŁA NR 108/12/2014
z dn. 17 grudnia 2014
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków klub:
KSz SKOCZEK TROJAŃSKI Warszawa (MA)
Klub złożył wymagane dokumenty.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.