UCHWAŁA NR 107/12/2014 z dn. 14 grudnia 2014 o odrzuceniu wniosku Andrzej Modzelana dotyczącego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika

405
UCHWAŁA NR 107/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o odrzuceniu wniosku Andrzej Modzelana dotyczącego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika

Zarząd PZSzach podjął decyzję o odrzuceniu wniosku o konieczności zapłacenia klubowi podczas zmiany barw zawodnika ekwiwalentu za jego wyszkolenie.

Głosowało 7 członków Zarządu. Jeden głos za . Pięć głosów przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 1 os się wstrzymały. W głosowaniu nie wzięli udziału: Jan Kusina, Andrzej Modzelan i Anna Mrozińska – opuścili wcześniej zebranie.