UCHWAŁA NR 106/12/2014 o odrzuceniu wniosku o wprowadzenie dodatkowej opłaty za wypożyczenie zawodnika

421
UCHWAŁA NR 106/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o odrzuceniu wniosku o wprowadzenie dodatkowej opłaty za wypożyczenie zawodnika

Zarząd PZSzach podjął decyzję o odrzuceniu wniosku Bogdana Jeżaka o wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 20 %za wypożyczenie zawodnika, która byłaby przeznaczona na rzecz WZSzach.

Głosowało 7 członków Zarządu. Jeden głos za. Cztery głosy przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału: Jan Kusina, Andrzej Modzelan i Anna Mrozińska – opuścili wcześniej zebranie.