UCHWAŁA NR 104/12/2014 o powołaniu Anny Mrozińskiej na stanowisko Przewodniczącej Komisji Sportu Powszechnego

467
UCHWAŁA NR 104/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o powołaniu Anny Mrozińskiej na stanowisko Przewodniczącej Komisji Sportu Powszechnego

Zarząd PZSzach powołał Annę Mrozińską na stanowisko Przewodniczącej Komisji Sportu Powszechnego.

Głosowało 9 członków zarządu. Osiem głosów za. Anna Mrozińska wstrzymała się od głosu. W głosowaniu nie wziął udziału Andrzej Modzelan – opuścił posiedzenie.