UCHWAŁA NR 103/12/2014 o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów

386
UCHWAŁA NR 103/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów

Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Kadry Narodowej Juniorów na rok 2015.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosował Jan Kusina – chwilowo nieobecny na zebraniu.