UCHWAŁA NR 102/12/2014 o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej

339
UCHWAŁA NR 102/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej

Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Kadry Narodowej na rok 2015.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra – chwilowo nieobecny na zebraniu.