UCHWAŁA NR 101/12/2014 o dofinansowaniu startów Igora Janika i Kamila Draguna w MŚJ 2014

171
UCHWAŁA NR 101/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o dofinansowaniu startów Igora Janika i Kamila Draguna w MŚJ 2014

Zarząd PZSzach, mając na uwadze bardzo dobre wyniki sportowe, podjął decyzję o dofinansowaniu startów Igora Janika i Kamila Draguna w Mistrzostwach Świata Juniorów 2014 kwotą 3.200 zł na zawodnika.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra – chwilowo nieobecny na zebraniu.