UCHWAŁA NR 100/12/2014 o przyznaniu nagrody Prezesowi PZSzach

1392
UCHWAŁA NR 100/12/2014
z dn. 14 grudnia 2014
o przyznaniu nagrody Prezesowi PZSzach

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu premii Prezesowi PZSzach w wysokości 6.000 zł.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Tomasz Delega wstrzymał się od głosu.