Sprawozdanie Kolegium Trenerów z kadencji w latach 2012-2016

1108

Sprawozdanie Kolegium Trenerów z kadencji w latach 2012-2016

 Kolegium Trenerów (w skrócie KT) zostało wybrane 19.04.2012 r. na Ogólnopolskiej Kursokonferencji Sprawozdawczo Wyborczej Trenerów i Instruktorów w Solinie w składzie:

Jacek Bielczyk – przewodniczący

oraz członkowie: Kamila Dembecka-Sobierajewicz, Marek Matlak, Waldemar Świć, Janusz Żyła.

W okresie swojej działalności KT realizowała zadania zgodne z przyjętymi założeniami i regulaminem działania KT, którego ewentualne zmiany wymagają uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

Podstawowym kierunkiem działania była współpraca jako ciało doradcze i opiniotwórcze Pionowi Szkoleniowemu PZSzachu, w szczególności Szefowi Wyszkolenia oraz Wiceprezesom ds. sportowych i młodzieżowych.

W związku z deregulacją zawodu trenera szachowego Kolegium Trenerów aktywnie uczestniczyło w opracowaniu regulaminu uzyskiwania nowych kwalifikacji szkoleniowych PZSzach oraz wytycznych dla organizatorów kursów na stopnie: instruktora szachowego PZSzach oraz trenera szachowego PZSzach klasy drugiej i pierwszej. Szczegóły można znaleźć na stronie PZSzach w komunikacie szefa wyszkolenia z dnia 20 listopada 2014 roku.

KT współpracowało przy organizacji doszkalania trenerów i instruktorów w dwudniowym sympozjum w lipcu 2014 r. w Warszawie.

KT przygotowało i przeprowadziło kilkadziesiąt wykładów szkoleniowych i konsultacji w czasie finałów MP juniorów we wszystkich grupach wiekowych w kolejnych latach 2012-2016, a także w czasie niektórych lig juniorów.

KT od początku 2016 redaguje społecznie dział szkoleniowy „ Z teki Kolegium Trenerów”, publikowany w czasopiśmie Mat.

W imieniu Kolegium Trenerów

(-) Jacek Bielczyk

Przewodniczący KT