UCHWAŁA NR 9/02/2015 o zmianie w Regulaminie Ekstraligi 2015

473
UCHWAŁA NR 10/02/2015
z dn. 19 lutego 2015
o powołaniu reprezentacji na IME 2015

Zarząd PZSzach powołał reprezentację Polski na Indywidualne Mistrzostwa Europy, Jerozolima 23.02-9.03.2015, w składzie:

GM Grzegorz Gajewski,
GM Mateusz Bartel,
GM Robert Kempiński,
IM Daniel Sadzikowski,
GM Jan-Krzysztof Duda,
GM Dariusz Świercz

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W glosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.