UCHWAŁA NR 8/02/2015 o zmianie terminów I i II zjazdu Ekstraligi 2015

538
UCHWAŁA NR 8/02/2015
z dn. 9 lutego 2015
o zmianie terminów I i II zjazdu Ekstraligi 2015

Zarząd PZSzach podjął decyzję o zmianie terminów I i II zjazdu Ekstraligi na następujące daty:

I zjazd 8-10 maja 2015,
poprzedni termin (22-24 maj) kolidował z terminem IMEK 18-31 maj.

II zjazd 4-6 września 2015,
poprzedni termin (11-13 wrzesień) kolidował z Pucharem Świata 10 wrzesień – 4 październik, w którym startuje Radek Wojtaszek.

Głosowało 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Bogdan Jeżak, Krzysztof Góra i Adam Dzwonkowski.