UCHWAŁA NR 7/02/2015 o przyznaniu odznak honorowych PZSZach

497
UCHWAŁA NR 7/02/2015
z dn. 6 lutego 2015
o przyznaniu odznak honorowych PZSZach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu odznak honorowych PZSzach następującym osobom:

Ludwik Kamiński – złota odznaka honorowa
Marian Będziński – złota odznaka honorowa
Paweł Jaroch – złota odznaka honorowa
Jarosław Wiśniewski – srebrna odznaka honorowa
Krzysztof Kirsz – srebrna odznaka honorowa
Marek Lewandowski – srebrna odznaka honorowa

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Jan Kusina.