UCHWAŁA NR 5/01/2015 o zmianie Regulaminu Przyznawania Hetmanów

513
UCHWAŁA NR 5/01/2015
z dn. 29 stycznia 2015
o zmianie Regulaminu Przyznawania Hetmanów

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu Przyznawania Hetmanów kategorii „Nauczyciel Roku”.

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Jan Kusina.