UCHWAŁA NR 4/01/2015 o powołaniu Kady Narodowej w solvingu

442
UCHWAŁA NR 4/01/2015
z dn. 12 stycznia 2015
o powołaniu Kady Narodowej w solvingu

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową w solvingu w składzie:

Kacper Piorun III.1.1.a (1MŚ)
Piotr Murdzia III.1.1.a (2MŚ)
Piotr Górski III.1.1.b (3MP)
Aleksander Miśta (stypendium sportowe za wynik drużynowy w DMŚ 2014)

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W glosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.