UCHWAŁA NR 1/01/2015 o powołaniu Kadry Narodowej na 2015 rok

712
UCHWAŁA NR 1/01/2015
z dn. 9 stycznia 2015
o powołaniu Kadry Narodowej na 2015 rok

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową w składzie:

Kadra Narodowa Mężczyzn na okres 1.01 – 30.06. 2015.
Radosław Wojtaszek GM 2744 – p.2.1.,
Grzegorz Gajewski GM 2646 – p.2.1.,
Mateusz Bartel GM 2631 – p.2.1.,
Robert Kempiński GM 2625 – p.2.1.

Kadra Narodowa Kobiet na okres 1.01 – 30.06. 2015.
Monika Soćko GM 2465 – p.4.1.,
Karina Szczepkowska–Horowska WGM 2415 – p.4.1.,
Jolanta Zawadzka WGM 2412 – p.4.1.,
Joanna Majdan–Gajewska WGM 2405 – p.4.1.
Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2015.
Jan-Krzysztof Duda GM 2591 – p.3.1.2.
Anna Iwanow WIM 2288 – p.5.1.2.

Ponadto na podstawie punktu:
12.9. W sytuacjach wyjątkowych, skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych.

Dariusz Świercz GM 2617 – MAS (grupa nadziei olimpijskich),
Kamil Dragun GM 2567 – MAS (grupa nadziei olimpijskich),
Klaudia Kulon WGM 2353 – MAS (grupa nadziei olimpijskich),
Iweta Rajlich IM 2398,
Marta Bartel WGM 2347.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W glosowaniu nie wziął udziału Adam Dzwonkowski.