Komunikat Sygnity Ekstraliga 2016

1829

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Sygnity Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga 2016

 

 1. ORGANIZATORZY

Polski Związek Szachowy

KSz Stilon Gorzów Wlkp.

KSz Polonia Wrocław

KSz Hetman Katowice

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Mistrzostwa zostaną rozegrane w trzech sesjach (zjazdach):

I sesja – organizator: KSz Stilon Gorzów Wlkp.  24-26.06.2016

II sesja – organizator: KSz Polonia Wrocław      23-25.09.2016

III sesja – organizator: KSz Hetman Katowice   07-09.10.2016

 1. SĘDZIA GŁÓWNY

Sędzią głównym turnieju jest IA Rafał Siwik.

 1. DYREKTOR TURNIEJU

Dyrektorem turnieju jest: Anna Przeździecka, a.przezdziecka@pzszach.org.pl

Tel. kom. 695 476 870

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Listę drużyn uprawnionych do udziału w zawodach określa Załącznik nr 1 Regulaminu Ekstraligi z dn. 15.03.2016.

 1. ZGŁOSZENIA

Kluby zobowiązane są do przesłania potwierdzenia udziału w zawodach na adresy elektroniczne:

– sędziego głównego – Rafała Siwika: rafal@siwik.pl

– wiceprezesa ds. sportowych PZSzach – Włodzimierza Schmidta: wlodzimierz.schmidt@gmail.com

– dyrektora mistrzostw Anny Przeździeckiej: a.przezdziecka@pzszach.org.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2016 r.

Przy zgłoszeniu należy dokonać opłat w wysokości 1750 zł (w tym 750 zł opłaty organizacyjnej i 1000 zł opłaty startowej). Opłatę za udział w Ekstralidze należy wpłacać na konto Polskiego Związku Szachowego:

Bank BPH SA nr konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Prosimy w tytule przelewu wpisać „Ekstraliga 2016– nazwa drużyny”

W przypadku wycofania się z rozgrywek opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 Kluby, które potwierdziły udział, zobowiązane są do przesłania składu drużyny na adresy elektroniczne: sędziego głównego, wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i dyrektora mistrzostw, w nieprzekraczalnym terminie do 9.06.2016. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat rankingowych na konto PZSzach.

 1. TERMINARZ ROZGRYWEK

I ZJAZD EKSTRALIGI – Gorzów Wielkopolski

Odprawa techniczna 23.06.2016 20:00
Uroczyste otwarcie Ekstraligi 24.06.2016 14:30
I runda 24.06.2016 15:00
II runda 25.06.2016 15:00
III runda 26.06.2016 10:00

 

II ZJAZD EKSTRALIGI – Wrocław

Otwarcie II zjazdu 23.09.2016 14:45
IV runda 23.09.2016 15:00
V runda 24.09.2016 15:00
VI runda 25.09.2016 10:00

 

III ZJAZD EKSTRALIGI – Katowice

Otwarcie III zjazdu 07.10.2016 14:45
VII runda 07.10.2016 15:00
VIII runda 08.10.2016 15:00
IX runda 09.10.2016 10:00
Uroczyste zakończenie Ekstraligi 09.10.2016 15:30

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga z dn. 15.03.2016 – system  kołowy na dystansie 9 rund.

 1. NAGRODY

Polski Związek Szachowy gwarantuje fundusz nagród w wysokości 30.000 zł. Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na odprawie technicznej.

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Ceny zakwaterowania i wyżywienia zostaną podane w Komunikatach Organizacyjnych Zjazdów.

 1. STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Mistrzostw jest dostępna pod adresem ekstraliga.pzszach.pl

Wszystkie partie Ekstraligi będą transmitowane on-line.

 1. INNE POSTANOWIENIA

Obecność na odprawie technicznej (przedstawiciel klubu), otwarciu i zakończeniu turnieju jest obowiązkowa. Nieobecność zawodników na uroczystościach otwarcia, zakończenia Ekstraligi może się wiązać z karami finansowymi dla klubu i zawodników.

Po zakończonej partii zawodnicy mają obowiązek udzielić informacji na prośbę przedstawicieli mediów lub organizatorów.

Zawodników obowiązują stroje reprezentacji klubu lub stroje wizytowe.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje o zjazdach zostaną opublikowane w oddzielnych komunikatach.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Polskiego Związku Szachowego.

 

Dyrektor Ekstraligi                                                            Prezes Polskiego Związku Szachowego

Anna Przeździecka                                                                         Tomasz Delega

 

Komunikat Organizacyjny Sygnity Ekstraliga 2016 wersja doc