REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1560

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
I. CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

II. HONOROWA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1. Nadawanie honorowych odznak

* 1.1. Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego jest zaszczytnym wyróżnieniem, nadawanym zawodnikom, sędziom, działaczom sportowym i społecznym, a także osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju, umasowienia i podniesienia poziomu sportu szachowego (gra bezpośrednia, korespondencyjna i kompozycja szachowa) w Polsce lub spełniającym wymagania podane w punktach 2, 3 i 4 Regulaminu. Odznaka może być również nadana osobom fizycznym i prawnym, działającym poza granicami kraju.

* 1.2. Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego ma trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Osoba wyróżniona honorową odznaką otrzymuje legitymację stwierdzającą przyznanie i prawo jej noszenia.

* 1.3. Odznaki złote i srebrne są przyznawane przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego, a brązowe przez Zarządy Wojewódzkich Związków Szachowych. Odznaki przyznawane są z okazji ważnych uroczystości czy imprez szachowych.

* 1.4. Honorowe odznaki PZszach mogą być przyznawane działaczowi lub zawodnikowi w odstępie trzech lat.

* 1.5. Prawo zgłaszania wniosków o nadanie honorowej odznaki mają członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego oraz Zarządy Wojewódzkich Związków Szachowych.

* 1.6. Osobom lub stowarzyszeniom ukaranym dyscyplinarnie lub sądowo, odznaka honorowa może być nadana nie wcześniej, niż po upływie pięciu lat od dnia zakończenia kary.

* 1.7. Rejestr nadanych odznak złotych i srebrnych prowadzi Polski Związek Szachowy (Komisja Odznaczeń), a brązowych wojewódzkie związki szachowe.

2. Złota odznaka honorowa

Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Szachowego może być nadana:

* (a) działaczom szachowym, którzy mają:
o wyróżnienia przyznane przez centralne władze sportu w Polsce, za działalność w sporcie szachowym,
o mandat prezesa Polskiego Związku Szachowego,
o przynajmniej czteroletni staż działalności w Zarządzie Polskiego Związku Szachowego,
o przynajmniej siedmioletni staż działalności w Zarządach Wojewódzkich Związków Szachowych,
* (b) sędziom szachowym, którzy mają:
o tytuł sędziego klasy FIDE lub klasy międzynarodowej FIDE lub klasy międzynarodowej ICCF,
o tytuł sędziego klasy państwowej i przynajmniej siedmioletni staż sędziowski,
* (c) trenerom szachowym mającym:
o dyplom trenera klasy mistrzowskiej,
o dyplom trenera pierwszej klasy i przynajmniej siedmioletni staż pracy w zawodzie,
* (d) szachistom, którzy:
o zdobyli tytuł mistrza Polski kobiet lub mężczyzn,
o zdobyli z reprezentacją Polski medal na Olimpiadzie Szachowej lub drużynowych mistrzostwach Europy,
o zdobyli medal w indywidualnych mistrzostwach świata lub Europy,
o mają tytuł arcymistrza lub mistrza międzynarodowego,
o mają klasę sportową mistrzowską międzynarodową,
* (e) klubom sportowym, których sekcje szachowe zdobyły tytuł drużynowego mistrza Polski,
* (f) innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sportu szachowego na wniosek Zarządu Polskiego Związku Szachowego.

3. Srebrna odznaka honorowa

Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Szachowego może być nadana:

* (a) działaczom szachowym, którzy mają:
o przynajmniej dwuletni staż działalności we władzach Polskiego Związku Szachowego,
o mandat prezesa Wojewódzkiego Związku Szachowego,
o przynajmniej pięcioletni staż działalności we władzach sekcji szachowych klubów i kół sportowych,
* (b) sędziom szachowym, którzy mają:
o tytuł sędziego klasy państwowej,
o tytuł sędziego klasy pierwszej i przynajmniej pięcioletni staż sędziowski,
* (c) trenerom i instruktorom szachowym, którzy mają:
o dyplom trenera pierwszej klasy,
o dyplom trenera drugiej klasy oraz przynajmniej czteroletni staż pracy w zawodzie,
o książeczkę instruktora i przynajmniej 6 – letni staż pracy w zawodzie,
* (d) szachistom, którzy:
o mają tytuł mistrza Polski juniorek lub juniorów od 16 lat,
o zdobyli medal w mistrzostwach Polski do 20 lat,
o brali udział w finale mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn,
* (e) klubom sportowym, których sekcje szachowe zdobyły w drużynowych mistrzostwach Polski (I lidze szachowej) miejsca 1-10,
* (f) innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sportu szachowego (na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Szachowego).

4. Brązowa odznaka honorowa

Brązowa odznaka honorowa Polskiego Związku Szachowego może być nadana:

* (a) działaczom szachowym, którzy:
o są członkami komisji Polskiego Związku Szachowego,
o mają przynajmniej dwuletni staż działalności we władzach sekcji szachowych klubów i kół sportowych,
* (b) sędziom szachowym, którzy mają:
o tytuł sędziego klasy pierwszej,
o tytuł sędziego klasy drugiej lub trzeciej i przynajmniej 3-letni staż pracy sędziowskiej,
* (c) trenerom i instruktorom szachowym, którzy mają:
o dyplom trenera II klasy,
o książeczkę instruktora i przynajmniej dwuletni staż pracy instruktorskiej,
* (d) szachistom, którzy:
o mają przynajmniej kategorię kandydata na mistrza,
o zdobyli tytuł mistrza województwa kobiet lub mężczyzn,
o zdobyli pierwsze trzy miejsca w mistrzostwach Polski junio-rek i juniorów,
* (e) klubom sportowym, których sekcje szachowe:
o zakwalifikowały się do rozgrywek II ligi szachowej,
o zdobyły tytuł drużynowego mistrza województwa, w naj-wyższej klasie rozgrywek wojewódzkich,
* (f) innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sportu szachowego (na wniosek klubu sportowego).