UCHWAŁA NR 84/12/2015 o wykreśleniu klubu z listy członków PZSzach

1340
UCHWAŁA NR 84/12/2015
z dn. 31 grudnia 2015
o wykreśleniu klubu z listy członków PZSzach

Zarząd podjął decyzję p wykreśleniu z listy członków PZSzach klubu:
UKS TAKTYK Białołęka (MA)
Klub złożył Deklarację Likwidacji Klubu.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Jan Kusina i Krzysztof Góra.