UCHWAŁA NR 82/12/2015 o odrzuceniu wniosku J. Worek

511
UCHWAŁA NR 82/12/2015
z dn. 12.12.2015
o odrzuceniu wniosku J. Worek

Zarząd PZSzach podjął decyzję o odrzuceniu wniosku Joanny Worek o zmianę federacji bez poniesienia kosztów transferu.

Głosowało 8 członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska, Jan Kusina i Bogdan Jeżak – opuścili wcześniej zebranie.