UCHWAŁA NR 79/12/2015 z dn. 12.12.2015 o przyjęciu Regulaminu działalności MASZ

444
UCHWAŁA NR 79/12/2015
z dn. 12.12.2015
o przyjęciu Regulaminu działalności MASZ

Zarząd przyjął Regulamin działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej.

Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wzięła udziału Anna Mrozińska – opuściła wcześniej zebranie.