UCHWAŁA NR 77/12/2015 o organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej szachom w szkole

433
UCHWAŁA NR 77/12/2015
z dn. 12.12.2015
o organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej szachom w szkole

Zarząd wyraził chęć organizacji międzynarodowej konferencji projektu Edukacja Przez Szachy w Szkole w ciągu najbliższych trzech lat i upoważnił Jana Kusinę do podjęcia odpowiednich działań.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.