UCHWAŁA NR 75/12/2015 o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej 2016

405
UCHWAŁA NR 75/12/2015
z dn. 12.12.2015
o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej 2016

Zarząd zatwierdził Regulamin Kadry Narodowej 2016.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.