UCHWAŁA NR 74/12/2015 o terminie rozliczenia imprez sportowych i delegacji

478
UCHWAŁA NR 74/12/2015
z dn. 12.12.2015
o terminie rozliczenia imprez sportowych i delegacji

Zarząd PZSzach postanowił, że wszelkie rozliczenia sportowe oraz rozliczenia delegacji muszą być dokonywanie w ciągu 30 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu decyzję o rozliczeniu może podjąć skarbnik PZSzach.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.