UCHWAŁA NR 72/11/2015 o wykreśleniu klubu z listy członków PZSZach

110
UCHWAŁA NR 72/11/2015
z dn. 10.12.2015
o wykreśleniu klubu z listy członków PZSZach

Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków PZSzach klubu:
KS CARBO-GLIWICE (SL)
Klub złożył Deklarację likwidacji z prośbą o wykreślenie z dniem 31.12.2015 r.

Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za.