UCHWAŁA NR 69/11/2015 o powołaniu Kapituły Hetmanów

203
UCHWAŁA NR 69/11/2015
z dn. 5.11.2015
o powołaniu Kapituły Hetmanów

Zarząd podjął decyzję o Powołaniu Kapituły Hetmanów w składzie:

– Członkowie Zarządu PZSzach
– Członkowie Komisji Rewizyjnej PZSzach
– Prezesi Wojewódzkich Związków Szachowych
– byli Prezesi PZSzach

W przypadku łączenia przez 1 osobę 2 albo większej liczby funkcji głos będzie liczony pojedynczo.

Głosowało 9 członków zarządu. Osiem głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.