UCHWAŁA NR 68/10/2015 o przyznaniu Odznak Honorowych

281
UCHWAŁA NR 68/10/2015
z dn. 31.10.2015
o przyznaniu Odznak Honorowych

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu Odznak Honorowych PZSZach:
1. Piotr Kretowicz – złota odznaka
2. Ewa Żarnowska – srebrna odznaka
3. Jarosław Świder – srebrna odznaka
4. Jerzy Romanowski – srebrna odznaka
5. Marlena Zielińska – srebrna odznaka
6. Anna Kosakowska – srebrna odznaka
Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
7. Magdalena Zielińska – złota odznaka

Głosowało 9 członków zarządu. Osiem głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.