UCHWAŁA NR 67/10/2015 o przyjęciu Regulaminu Licencyjnego

383
UCHWAŁA NR 67/10/2015
z dn. 29.10.2015
o przyjęciu Regulaminu Licencyjnego

Zarząd przyjął Regulamin Licencyjny, obowiązujący od dn. 1.01.2016.

Głosowało 8 członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Jan Kusina.