UCHWAŁA NR 66/10/2015 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

385
UCHWAŁA NR 66/10/2015
z dn. 07.10.2015
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

Zarząd podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków PZSzach klubu:

Akademia Sportów Umysłowych Sokółka
(ASU Sokółka) (PL)
Klub złożył wszystkie wymagane dokumenty.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.