UCHWAŁA NR 65/10/2015 o dokooptowaniu E. Harazińskiej i J. Antolak do KNJ

433
UCHWAŁA NR 65/10/2015
z dn. 04.10.2015
o dokooptowaniu E. Harazińskiej i J. Antolak do KNJ

Zarząd podjął decyzję o dokooptowaniu do Kadry Narodowej Juniorów Ewy Harazińskiej i Julii Antolak.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.