UCHWAŁA NR 64/09/2015 o przekazaniu dofinansowania organizatorom I Ligi

467
UCHWAŁA NR 64/09/2015
z dn. 27.09.2015
o przekazaniu dofinansowania organizatorom I Ligi

Zarząd podjął decyzję o odrzuceniu wniosku organizatora DMP – I Ligi o zwiększenie kwoty dofinansowania przez PZSzach.

Głosowało 6 członków zarządu. Cztery głosy za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału Andrzej Matusiak, Krzysztof Góra, Jan Kusina (nieobecni na zebraniu) oraz Andrzej Modzelan (opuścił wcześniej zebranie).