UCHWAŁA NR 63/09/2015 o odrzuceniu wniosku organizatorów DMP – I liga

457
UCHWAŁA NR 63/09/2015
z dn. 27.09.2015
o odrzuceniu wniosku organizatorów DMP – I liga

Zarząd podjął decyzję o odrzuceniu wniosku Dolnośląskiego Związku Szachowego – organizatora DMP I liga o przyznanie całosci opłat organizacyjnych za i ligę.

Głosowało 6 członków zarządu. Sześć głosów za odrzuceniem wniosku. W głosowaniu nie wzięli udziału Andrzej Matusiak, Krzysztof Góra, Jan Kusina (nieobecni na zebraniu) oraz Andrzej Modzelan (opuścił wcześniej zebranie).