UCHWAŁA NR 50/07/2015 o przyznaniu Srebrnej Odznaki Honorowej Ryszardowi Kromce

359
UCHWAŁA NR 50/07/2015
z dn. 31.07.2015
o przyznaniu Srebrnej Odznaki Honorowej Ryszardowi Kromce

Zarząd PZSzach przyznał Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Ryszardowi Kromce.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.