UCHWAŁA NR 48/07/2015 o powołaniu Kadry Narodowej na okres 1.07-31.12.2015

425
UCHWAŁA NR 48/07/2015
z dn. 24.07.2015
o powołaniu Kadry Narodowej na okres 1.07-31.12.2015

Zarząd PZSzach powołał na okres 1.07 – 31.12. 2015 Kadrę Narodową w składzie:

Kadra Narodowa Mężczyzn
Grzegorz Gajewski GM 2646 – p.2.8. (DME)
Radosław Wojtaszek GM 2733 – p.2.8. (DME) i p.2.9.
Robert Kempiński GM 2637 – p.2.8. (DME) i p.2.9.
Mateusz Bartel GM 2631 – p.2.8. (DME) i p.2.9.
Jan-Krzysztof Duda GM 2632 – p.2.8. (DME)

Kadra Narodowa Kobiet
Jolanta Zawadzka WGM 2419 – p.4.8. (DMEK)
Karina Szczepkowska–Horowska WGM 2392 – p.4.8. (DMEK)
Monika Soćko GM 2472 – p.4.8. (DMEK)
Iweta Rajlich IM 2409 – p.4.8. (DMEK)

Ponadto na podstawie p.12.9.
12.9. W sytuacjach wyjątkowych, skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych.

Joanna Majdan–Gajewska WGM 2391
Marta Bartel WGM 2340
Klaudia Kulon WIM 2240 – MAS (grupa nadziei olimpijskich)

W kadrze Narodowej są powołani już wcześniej:
Dariusz Świercz GM 2634 – p.12.9. MAS (grupa nadziei olimpijskich)
Kamil Dragun GM 2586 – p.12.9. MAS (grupa nadziei olimpijskich)

Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2015.
Jan-Krzysztof Duda GM 2632 – p.3.1.2.
Anna Iwanow WIM 2206 – p.5.1.2.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.