UCHWAŁA NR 47/07/2015 o przyznaniu Srebrnej Odznaki Honorowej

254
UCHWAŁA NR 47/07/2015
z dn. 06.07.2015
o przyznaniu Srebrnej Odznaki Honorowej

Zarząd PZSzach przyznał Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Mieczysławowi Manikowi.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.