UCHWAŁA NR 45/06/2015 o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

426
UCHWAŁA NR 45/06/2015
z dn. 30.06.2015
o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o skreśleniu z listy członków PZSzach klubu:

LKS MARKOVIA Markowa (PK)

Klub ten złożył Deklarację Likwidacji.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.