UCHWAŁA NR 44/06/2015 o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

460
UCHWAŁA NR 44/06/2015
z dn. 30.06.2015
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków następujące kluby:

MKS AGROS Chełm (LU)
SZACHOWY UNIWERSYTET Warszawa (MA)
Wymienione kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty, spełniając tym samym wymogi członka PZSzach.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.