UCHWAŁA NR 43/06/2015 o zwolnieniu z opłat silnych turniejów kołowych

82
UCHWAŁA NR 43/06/2015
z dn. 21.06.2015
o zwolnieniu z opłat silnych turniejów kołowych

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wprowadzeniu do KOF aneksu o treści:
11.3a Z opłaty rejestracyjnej zwolnione są turnieje kołowe o średnim rankingu minimum 2450, przy udziale minimum 1/3 zawodników polskich.

Głosowało 6 członków Zarządu. Sześć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Adam Dzwonkowski i Jan Kusina (nieobecni na zebraniu) oraz Andrzej Modzelan i Anna Mrozińska (opuścili wcześniej zebranie).