UCHWAŁA NR 41/06/2015 o zatwierdzeniu pełnego finansowania dla Pawła Teclafa oraz Oskara Ogłazy

114
UCHWAŁA NR 41/06/2015
z dn. 21.06.2015
o zatwierdzeniu pełnego finansowania dla Pawła Teclafa oraz Oskara Ogłazy

Zarząd PZSzach podjął decyzję o zatwierdzeniu pełnego finansowania dla Pawła Teclafa oraz Oskara Ogłazy.

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Adam Dzwonkowski i Jan Kusina (nieobecni na zebraniu).