UCHWAŁA NR 39/05/2015 o przyjęciu Regulaminu Komisji Ofertowej

138
UCHWAŁA NR 39/05/2015
z dn. 21.06.2015
o przyjęciu Regulaminu Komisji Ofertowej

Zarząd PZSach przyjął Regulamin Pracy Komisji Ofertowej z poprawkami ustalonymi na zebraniu.

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Adam Dzwonkowski i Jan Kusina (nieobecni na zebraniu).