UCHWAŁA NR 38/05/2015 o przyjęciu Regulaminu Ewidencyjnego

451
UCHWAŁA NR 38/05/2015
z dn. 21.06.2015
o przyjęciu Regulaminu Ewidencyjnego

Zarząd PZSach przyjął Regulamin Ewidencyjny, który będzie obowiązywać z datą 01.10.2015.

Jednocześnie Zarząd upoważnił Bogdana Jeżaka do wprowadzenia poprawek kosmetycznych do ostatecznej wersji.

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Adam Dzwonkowski i Jan Kusina (nieobecni na zebraniu).