UCHWAŁA NR 36/05/2015 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

190
UCHWAŁA NR 36/05/2015
z dn. 29.05.2015
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków klub:

LKS Tworków (SL)

Klub złożył wszystkie wymagane dokumenty, spełniając tym samym wymogi członka PZSzach.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W glosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.