UCHWAŁA NR 34/05/2015 o przyznaniu Złotej Odznaki Honorowej PZSzach

428
UCHWAŁA NR 34/05/2015
z dn. 16.05.2015
o przyznaniu Złotej Odznaki Honorowej PZSzach

Zarząd PZSzach przyznał Złotą Odznakę Honorową Prezydentowi miasta stołecznego Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W glosowaniu nie wzięła udziału Anna Mrozińska.