UCHWAŁA NR 33/05/2015 o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

215
UCHWAŁA NR 33/05/2015
z dn. 11.05.2015
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków następujące kluby:

1. GCKiS Kobierzyce (DS)
2. RPW Okucia Budowlane Łódź (LD)
3. UKS REKORD Iwla (PK)
4. LKS OLIMPIA Goleszów (SL)

Wymienione kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty, spełniając tym samym wymogi członka PZSzach.

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Jan Kusina i Krzysztof Góra.