UCHWAŁA NR 32/05/2015 o przyznaniu Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach

411
UCHWAŁA NR 32/05/2015
z dn. 08.05.2015
o przyznaniu Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach przyznał Odznaki Honorowe PZSzach następującym osobom zasłużonym dla polskich szachów:

Złota Odznaka Honorowa:
1. Kazimierz Szydełko
2. Krzysztof Krupa

Srebrna Odznaka Honorowa:
1. Sławomir Machlowski
2. Paweł Łaszewicz
3. Jan Klimowicz
4. Waldemar Gałażewski
5. Andrzej Dwilewicz
6. Wiesław Lipień
7. Piotr Kowalak
8. Artur Adamek
9. Krzysztof Butkiewicz
10. Elżbieta Pyrkosz
11. Jolanta Toma
12. Igor Pyrkosz

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.