UCHWAŁA NR 31/04/2015 o skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

437
UCHWAŁA NR 31/04/2015
z dn. 30.04.2015
o skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o skreśleniu z listy członków PZSzach 27 klubów z powodu zalegania ze składkami członkowskimi przez co najmniej dwa lata, (w tym 2 klubów, które złożyły dokumenty o Likwidacji Klubu). Do wszystkich tych klubów zgodnie ze Statutem PZSzach zostały wysłane Wezwania do zapłaty z wyznaczonym 30-dniowym terminem na ewentualne wyjaśnienia lub uregulowanie zaległości.

1. DS MDK “Dany” Chojnów
2. KP KU AZS UMK Toruń
3. LU UKS “GROM” Krężnica Jara
4. MA PTSz Płock
5. MA KSz “Roszmeni” Piastów
6. MA MKS “Polonia” Warszawa
7. MA UKS ” Borzęcin” Borzęcin Duży
8. MA ULKS Dobre
9. MA Warszawski Klub Szachowy
10. OP SzKSz “ROSZADA” Nysa
11. OP LKS “PIETNA-BOREK”
12. PK MKS “Orzeł” Rudnik nad Sanem
13. PK KS “Granit” Wysoka Strzyżowska
14. PK UKS “Centrum” Jeżowe
15. PK KKS “Victoria” Stalowa Wola
16. PL LKS “Augustovia” Augustów
17. SK KS “Fart” Kielce
18. SL IKSz “Tęcza” Tarnowskie Góry
19. SL MKSz “Diagonalia” Imielin
20. WM OKS “Warmia i Mazury” Olsztyn
21. WP MDK Wągrowiec
22. WP LZS Kuźnica Żelichowska
23. ZP TSz “Taktyk” Szczecinek
24. ZP UKS “Żak” Polanów
25. ZP UKS “Dziwna” Dziwnów
26. PK SzKS “Zelmer” Rzeszów (deklaracja likwidacji)
27. WP UKSz “Ziemowit” Złotów (deklaracja likwidacji)

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.