UCHWAŁA NR 28/04/2015 o przyznaniu Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach

388
UCHWAŁA NR 28/04/2015
z dn. 13 kwietnia 2015
o przyznaniu Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach przyznał Srebrne Odznaki Honorowe PZSzach następującym osobom zasłużonym dla polskich szachów:

1. Emil Bodziony
2. Józef Król
3. Jerzy Szot
4. Adam Sumara
5. Tomasz Malinowski

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.