UCHWAŁA NR 27/04/2015 o powołaniu Kadry Narodowej po IMP i IMPK 2015

403
UCHWAŁA NR 27/04/2015
z dn. 9 kwietnia 2015
o powołaniu Kadry Narodowej po IMP i IMPK 2015

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową w składzie:

Kadra Narodowa Mężczyzn na okres 1.01 – 30.06. 2015.
Radosław Wojtaszek GM 2738 – p.2.1. i p.2.9. – do 31.12,
Grzegorz Gajewski GM 2636 – p.2.1. i p.2.2.1.,
Mateusz Bartel GM 2642 – p.2.1. i p.2.9. – do 31.12,
Robert Kempiński GM 2653 – p.2.1. i p.2.9. – do 31.12,
Maciej Klekowski 2436 – p.2.2.2.,
Bartosz Soćko GM 2628 – p.2.3.

Kadra Narodowa Kobiet na okres 1.01 – 30.06. 2015.
Monika Soćko GM 2463 – p.4.1.,
Karina Szczepkowska–Horowska WGM 2414 – p.4.1. i p.4.2.2.,
Jolanta Zawadzka WGM 2422 – p.4.1. i p.4.2.1.,
Joanna Majdan–Gajewska WGM 2405 – p.4.1.,
Marta Bartel WGM 2350 – p.4.2.3.,
Klaudia Kulon WGM 2310 – p.4.2.3.

Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2015.
Jan-Krzysztof Duda GM 2607 – p.3.1.2.,
Anna Iwanow WIM 2283 – p.5.1.2.

Ponadto na podstawie punktu:
12.9. W sytuacjach wyjątkowych, skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych.
Jan-Krzysztof Duda GM 2607 – (stypendium sportowe),
Iweta Rajlich IM 2406,
Dariusz Świercz GM 2622 – MAS (grupa nadziei olimpijskich),
Kamil Dragun GM 2576 – MAS (grupa nadziei olimpijskich),
Oliwia Kiołbasa WFM 2223 – (start w IMEK, finansowanie z MAS).

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.